๒๘ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จากมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย มอบให้ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและคณะ เป็นผู้มอบ

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จากมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย มอบให้ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและคณะ เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๘สิงหาคม ๒๕๖๓