๒๘ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ” ตลาดรักษ์สุขภาพ PK GREEN Market ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทต่างๆ ภายในงาน จัดโดย คณะทำงาน Green Hospital รพ.ฯ

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ” ตลาดรักษ์สุขภาพ PK GREEN Market ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทต่างๆ ภายในงาน จัดโดย คณะทำงาน Green Hospital รพ.ฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓