๒ ก.ย. ๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย.ประจำปีงป.๖๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย./ผู้อำนวยการฝึก เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย.ประจำปีงป.๖๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย./ผู้อำนวยการฝึก เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓