๒ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ประจำปี ” Essential in Pediatrics 2020 “

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ประจำปี ” Essential in Pediatrics 2020 ” ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓