๓ ก.ย. ๖๓ เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแก่พลทหารใหม่ผลัด ๖๓ ณ อาคารหมายเลข ๘ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแก่พลทหารใหม่ผลัด ๖๓ ณ อาคารหมายเลข ๘ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓