๓ ก.ย. ๖๓ น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดการอบรม ” การป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน งป.63 ” จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ

น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดการอบรม ” การป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน งป.63 ” จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒