วันที่ 21 ธ.ค. 63 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ตรวจร่างกายนักเรียนหลักสูตรรบพิเศษ รุ่นที่ 51 เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการฝึกภาคป่า ณ พัน.ลว.พล.นย.