เมื่อ 22 ธ.ค.63 ร้อย.พ.กองสนช.กจต.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ State Quarantine ในค่ายตากสิน จำนวน 4 พื้นที่ พร้อมดำเนินการทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ดังนี