เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการคัดกรองและสอบสวนโรคติดเชื้อ COVID – 19 ทหารใหม่ผลัด ๒/๖๓ กลับจากการเยี่ยมบิดา-มารดา ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.