เมื่อ 7 ม.ค.64 บริษัทถาวรภูรีวิศวโยธา จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 10,407.80 บาท ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องประชุม 20 ปี