เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลในสังกัดโดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธาน