ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากชมรมแบดมินตัน “เรารักกัน” เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน รพ.ฯ โดย น.ต.ธาตรี เรียมผา เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์รับบริจาค อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบขนม จำนวน 50 กล่อง สละร้อยแก้ว จำนวน 50 ถ้วย จาก น.ท.หญิง ปิยะฉัตร คชโคตร เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัคซีน Covid-19 ณ สโมสรกฤษณจันทร์ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. ร่วมกับ สมาคมภริยา กร. สนับสนุนอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. การนี้ พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัตร รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ได้กรุณามอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และขนมหวาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 การนี้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร. เป็นผู้รับมอบ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. ได้กรุณามอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 การนี้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร. เป็นผู้รับมอบ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 น.ท.หญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว จำนวน 600 ซอง จากบริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ณ ศูนย์รับบริจาค อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ อดีต ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก พ.อ.หญิง ผุสดี แสงอากาศ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ ศูนย์รับบริจาค อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช รอง ผอ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายบริการสุขภาพ) พร. รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Pulse Oximeter) จำนวน 100 ชุด จากคณะ ปธพ.8 และคณะ วปอ.56 ไก่ฟ้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 โดย คุณนพดล ตัณศลารักษ์ คุณศศิธร จันทรสมบูรณ์ พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค น.อ.อานัน นิ่มนวล และ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา เป็นผู้แทนมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 น.ท.หญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบบริจาคชุด PPE จำนวน 31 ชุด และหน้ากาก N95 (3M รุ่น 8210) จำนวน 160 ชิ้น จากครอบครัวสนธิวรานุรักษ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 โดย คุณยศธร เลิศศักดิ์ศรีสกุล เป็นผู้แทนมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จาก คุณวิโรจน์ – คุณศรัญภัทรากัญ กำปั่นทอง ผู้บริหารไฮเทคพลาส ให้แก่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ โถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ฝ่ายสนับสนุน) พร. เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ รับมอบเครื่อง High flow จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย Covid-19 ณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จว.ระยอง
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย. มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. การนี้ พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ รอง ผบ.นย. เป็นผู้แทนมอบฯ โดย พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบชุดอาหาร ขนม และน้ำดื่ม จากมูลนิธิจำรัส-สุพัตรา แม่ค้าพ่อค้า & ดร.เอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19 ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบถังออกซิเจน จำนวน 5 ถัง มูลค่า 24,000 บาท และน้ำดื่ม จากคุณ เดชา ลิ้มถาวรวงศ์ บริษัท ถาวรภูรีวิศวโยธา จำกัด ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 น.อ.หญิง อารมย์ แก้วบุญชู หน.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบพัดลมจำนวน 73 ตัว และน้ำดื่มบรรจุขวด 600 ml จำนวน 480 ขวด จากชมรมมิตรสัมพันธ์ 50 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 น.ท.หญิง อนุธิดา วราวุฒิ หน.สร้างเสริมสุขภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 70 กล่อง จากบริษัท รักษ์กีฬา 268 ช๊อป จำกัด (สัตหีบ) เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัคซีน Covid-19 ณ สโมสร รพ.ฯ