ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อ 19 ม.ค.64 ครอบครัวแสงประทีป โดยคุณวิจารณ์ แสงประทีป บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท และพัดลม จำนวน 4 เครื่อง ในนาม คุณสมหญิง แสงประทีป รับมอบโดย น.ต.หญิง งสุจีรา ธัญญชาติ หน.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ รพ.
ข่าวบริจาค
เมื่อ 19 ม.ค.64 น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ. รับมอบเงินจำนวน 26,000 บาท จาก ชมรมครูสัตหีบ-สิงห์สมุทร เพื่อสนับสนุนค่าอาหารบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิก ARI ในสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 7 ม.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 15 ชุด มูลค่า 24,200 บาท จาก พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ รอง ผบ.ฐท.สส. พร้อมด้วยภริยา เพื่อใช้เสริมศักยภาพในการคัดกรองอุณหภูมิสำหรับผู้ที่จะเข้ามาติดต่อ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 7 ม.ค.64 บริษัทถาวรภูรีวิศวโยธา จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 10,407.80 บาท ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องประชุม 20 ปี
ข่าวบริจาค
เมื่อ 7 ม.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก น.อ.มนะ รอดบุตร และครอบครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับกลุ่มงานออร์โธปิดิก รพ.ฯ ณ ห้องประชุม 20 ปี
ข่าวบริจาค
เมื่อ 25 ธ.ค.63 น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 162,000 บาท จาก สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 23 ธ.ค.63 พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร. พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าพร.รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ จากคุณศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร ณ หน้าห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 23 ธ.ค.63 คณะนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่นที่ 24 บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 151,300 บาท ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 22 ธ.ค.63 น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบรถเข็นเก็บผ้าจำนวน 2 คัน มูลค่า 40,000 บาท จากคุณสุวรรณา- คุณสุรเดช แสงสุรศักดิ์ เพื่อใช้งานที่แผนกซักฟอก ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 22 ธ.ค.63 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม ดร.อาภาภัทร บุญรอด จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคจักษุกรรม รพ.ฯ โดยมี คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 22 ธ.ค.63 ข้าราชการกองเรือฟริเกตที่ 1 มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อ สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 21 ธ.ค.63 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนามนาวาเอก สรรค์ หุตะโกวิท จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ งานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รพ.ฯ โดยมี คุณอัมภฤณ ตัณฑ์วิไล – น.อ.สาริษฐ์ หุตะโกวิท เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
24 พ.ย.63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จาก คุณไมตรี-คุณวันท้าย สอยเหลือง และครอบครัว เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนางานบริการ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 17 พ.ย.63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ให้กับห้องตรวจโรคศัลยกรรม มูลค่า 352,195.25 บาท จากบริษัท Coloplast เอ/เอส โดย Mr. Harvey Yeap Regional Country Manager Southeast Asia และ ภญ. บุญญาพร วงษ์ชมภู Marketing Manager ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
๒๗ ต.ค. ๖๓ น.อ.สราวุฒิ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จาก นพ.มนูญ – คุณณัฐกานต์ สำราญถิ่น เพื่อสนับสนุนศูนย์หัวใจ รพ.ฯ